Để nâng cao chất lượng phục vụ Quý khách hàng, vừa qua đội ngũ kỹ thuật của công ty CUTIPA đã tham gia huấn luyện nâng cao nghiệp vụ và an toàn lao động, đảm bảo đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.

Buổi tập huấn bao gồm các nội dung chính sau:

1. Giới thiệu
2. Hướng dẫn vận hành an toàn theo quy trình
3. Hướng dẫn bảo trì, xử lý sự cố trong quá trình vận hành lò hơi
4. Hướng dẫn quy trình vận hành xử lý nước
5. Tập huấn an toàn lao động
6. Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình hoạt động
7. Làm bài kiểm tra, đánh giá trình độ

Call Now Button