PROGUARD BP5121 CHẤT CHỐNG CÁU CĂN và BẢO TRì

1.    CÔNG DỤNG
BP5121 là sự phối trộn đồng nhất các chất hóa học khác nhau cung cấp một giải pháp xử lý nước cấp lò hơi hoàn chỉnh.
    Ức chế ăn mòn, ngăn chặn cáu cặn
    Kiểm soát tốt việc hình thành lắng đọng
    Chống tạo bọt
    Phát tán hơi nhanh
    Chống oxy hóa lò hơi, đường ống và thiết bị tiêu thụ n


Ngày đăng: 17/11/2018 02:06 AM - Cập nhật: 17/11/2018 02:06 AM