• Tel: +(84)(251) 8 972 579

    cuongtinphatcompany@gmail.com

  • KCN Sông Mây

    Tỉnh lộ 767, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tẩy (phá) cáu cặn tháp giải nhiệt

Tẩy (phá) cáu cặn tháp giải nhiệt đảm bảo sạch 80-95%

Tẩy (phá) cáu cặn tháp giải nhiệt đảm bảo sạch 80-95%

Tẩy (phá) cáu cặn tháp giải nhiệt

Tẩy (phá) cáu cặn tháp giải nhiệt

Giới thiệu Tẩy (phá) cáu cặn tháp giải nhiệt

Kết hợp giữa hóa chất tẩy cáu cặn theo công nghệ Hàn Quốc và quy trình tẩy tiên tiến, chúng tôi đảm bảo Tẩy (phá) cáu cặn sạch 80-95%

Tẩy (phá) cáu cặn tháp giải nhiệt

Thông tin Sản phẩm

LIÊN HỆ: (Điện thoại/zalo):

Kinh doanh 01: 0988 333486

Kinh doanh 02: 0366 121246

Kinh doanh 03: 0937 948609

Kỹ thuật: 0913 472578