• Tel: +(84)(251) 8 972 579

    cuongtinphatcompany@gmail.com

  • KCN Sông Mây

    Tỉnh lộ 767, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH TM DV Cường Tín Phát