Làm sạch đường ống lò hơi cho công ty.

Làm sạch đường ống lò hơi công nghiệp

Hình 1: Trước khi tẩy

Hình 2: Sau khi tẩy